நாம் ஏன் கடவுளைத் தேடவேண்டும்?

கடவுளைத் தேடிக் கண்டடைய வேண்டும் என்னும் ஓர் ஆர்வத்தை அவரே நம் உள்ளங்களில் ஒளித்து வைத்திருக்கிறார். புனித அகுஸ்தீனார் கூறுவது: “இறைவா நீர் எங்களை உமக்காகவே படைத்தீர். ஆகவே உம்மை வந்து அடையும்வரை எங்கள் இதயம் சஞ்சலமுள்ளதாகவே இருக்கும்”.

மனிதன் கடவுளைத் தேடுவது இயல்பானதே. உண்மைக்கும் மகிழ்ச்சிக்குமான நமது எல்லாத் தேடல்களையும், நம்மைக் காத்துப் பராமரிக்கும் ஒருவரில் தான் ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். ஒருவன் கடவுளைத் தேடி அடையும்வரை அவனது இதயம் முழுநிறைவை அடையப் போவதில்லை. “உண்மையைத் தேடுவோர் அனைவரும் கடவுளைத் தேடுகின்றனர். அதை அறிந்தாலும் இல்லாவிடினும் அவரையே தேடுகின்றனர்” (புனித எடித் ஸ்டைன்).

-யூ கேட்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *