கவலைகளே விடைபெறுங்கள்

எனது தொடையின் அடிப்பகுதியில் சதை வளர்ந்து ஒரு சிறு கட்டிபோல் திரண்டதை ஒருநாள் நான் கண்டேன். ஒருவேளை இதற்கு முன்னும் அது அவ்விடத்தில் அப்படி இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அது உரசி இம்சையை ஏற்படுத்திய போதுதான் அது என் கவனத்தைக் கவர்ந்தது. நடக்கும்போது அது மறுதொடையிலும் உரசி வலியையும் ஏற்படுத்தியது.

மருத்துவரைக் காணச் சென்றேன். ஒருநாள் மெனக்கெட்டாலே போதும் அறுத்து எடுத்து விடலாம் என்றார் மருத்துவர். நான் இதை என் மனைவியிடம் சொன்னேன். மனைவி கோபித்தாள்.

“வெட்டுகாடு கிறிஸ்துராஜனுடைய எண்ணெய் இங்கிருப்பது தெரியாதா? கொஞ்சம் தொட்டுப் போடுங்க மனுஷா. அப்புறம் போகலாம் மருந்துக்கும் மருத்துவத்துக்கும்…”

நான் அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் எடுத்து தொடையடியில் நீவினேன். மறுநாள் வலி சற்று மட்டுப்பட்டது. பார்த்தால் மேற்பகுதி சற்றே குழிந்து போயிருப்பது தெரிந்தது. அது ஏனென்று எனக்குப் புரியவில்லை. மறுநாள் காலையில் உடை மாற்றும்போது திகைத்துப் போனேன். தொடையில் வலியே இல்லை. பார்க்கும்போது அங்கே அந்தக் கட்டி இருக்கவில்லை.

மனைவியிடம் விபரம் சொன்னேன். அவள், “கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் மட்டும் போதாது. கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை வேண்டும்” என்றாள்.

“ஆண்டவரையே நம்பியிரு; அவரே உன் சார்பில் செயலாற்றுவார்” (திபா. 37:5).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *