முகங்கள் பொலிவுற வேண்டுமா?

அப்பத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் இயேசுவை அந்த மனிதர் உற்றுப்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். தம்மை மறந்து பேழையில் வதியும் அந்த ஆண்டவரின் அருள் முகத்தை அன்புடன் நோக்கவே, அவரது கண்களில் நீர் வழிந்தது. அப்போது அவருடைய முகத்தில் சோபை அரும்பியது. இதைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த அவரது பிள்ளைகளும் அப்பேழையை உற்றுநோக்கலாயினர்.

புனிதவதியாகிய தாயை சிறுவயதிலேயே இழந்த அப்பிள்ளைகள் தந்தையின் அரவணைப்பில் இருந்தனர். கவலையின் அட்சக்கோடுகள் கடவுளின் அருளை அவர்களுடைய முகங்களில் மறைத்துவிடவில்லை.

அப்பிள்ளைகளில் ஒருத்தி இறையன்பின் இனிமையை அவனிக்குக் கற்றுத்தந்த வேதபோதகி ஆனாள்.
இறையன்பின் கண்ணீரைப் பொழிந்து தம் பிள்ளைகளை நெறிப்படுத்திய அம்மகான் தான் லூயி மார்ட்டின் லிஸ்யூ தெரசா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *