செல்வன் இட்ட பிச்சை!

ஆசிரம வாசிகளுக்காக பிச்சை எடுப்பதே அந்தக் கப்பூச்சியன் பாதிரியாருடைய அலுவல். அவரை அவ்வூராருக்கு மிகவும் பிடித்திருந்த படியால் அவருக்குப் பிச்சையிடுவதை ஒரு பாக்கியமாகக் கருதினர். எல்லா வீட்டிலும் சென்று பிச்சை கேட்கும் அவர், அவ்வூரில் உள்ள ஒரு செல்வந்தனின் வீட்டை மட்டும் மனப்பூர்வமாகத் தவிர்த்து வந்தார். இதனால் சற்று சிடுசிடுப்பான அச்செல்வந்தன் ஆசிரம மேலாளர்களிடம் சென்று, அப்பாதிரியார் தனது வீட்டில் பிச்சை பெற வராததை முறையிட்டான். இதனால் கோபமுற்ற மேலாளர்கள் அவனது வீட்டிலும் சென்று பிச்சையேற்குமாறு அப்பாதிரியாரை அறிவுறுத்தினர். அவர்களின் அறிவுறுத்தலுக்குப் பணிந்து அன்றே அச்செல்வந்தனின் வீட்டுக்குச் சென்றார் அப்பாதிரியார். செல்வந்தனோ தனது செல்வச்செருக்கை மெய்ப்பிக்கும் நோக்குடன் ஒரு மூட்டை கோதுமையை அவருக்கு அள்ளி வழங்கினான்.

ஆசிரமத்திற்கு எடுத்துச் சென்ற அம்மூட்டையைத் திறந்தபோது மேலாளர்கள் திகைத்துப் போயினர். ஏனெனில் செல்வனின் வீட்டிலிருந்து கிடைத்த கோதுமை மணிகள் குருதி படிந்தவையாய் இருந்தன. அப்போது பிச்சையெடுக்கச் சென்ற பாதிரியார் கூறினார். ”பிறரை ஏமாற்றிச் சேர்த்த செல்வத்தைப் பிச்சையிட்டாலும் அதிலிருக்கும் இரத்தவாடை எப்போதும் அகலப்போவதில்லை”.
பிச்சையெடுத்து வந்த இவர்தான் பிற்காலத்தில் புனித இக்னேஷ்யஸ் லக்கோணியாய் மாறியவர்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *