இப்படியும் ஓர் ஆசை!

”நான் ஒரு புரொஜெக்டர் ஆவதற்கே விரும்புகிறேன்”. தமது தோழி ஒருவரிடம் இப்படிப்பட்ட விநோத ஆசையைத் தெரிவித்தார் அந்தக் கன்னியாஸ்திரீ. இதைக்கேட்டதும் அத்தோழி வியந்தாள். சிஸ்டர் இதுவும் ஓர் ஆசையா? எனக் கேட்டாள்.

ஆம் சினிமாக் கொட்டகையில் இருப்பவர்கள் சிறுசிறு துளைகளினூடே ஒளிவிடும் புரொஜெக்டரை எங்கே கவனிக்கிறார்கள். அவர்களெல்லாரும் திரையில் தோன்றும் ஒளிப்படங்களைத்தானே உற்று நோக்குகிறார்கள்! அது போல நானும் இயேசுவைக் காட்டும் புரொஜெக்டராக மாற விரும்புகிறேன்.

இயேசுவின் மீது கொண்ட அடங்காத அன்பினால் உந்தப்பட்ட அக்கன்னியாஸ்திரீயின் ஆசையைக் கேட்ட அப்பெண் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தாள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *